Könyveim

Költészetről egyszerűen

“A versírás mesterség, a művészet pedig a lélekben rejlik; az első ismerete, és a második jelenléte teremti a költőt. A szerző – aki maga is elismert alkotó – célja ezzel a könyvvel az, hogy egyszerűen, könnyen érthető formában mutassa be a költészet alapvető fogalmait, technikáit. A hozzáértés sikert jelenthet az alkotónak, ezzel együtt örömteli olvasást a verseket kedvelő közönségének. Ajánlható ez a mű bárkinek, aki olykor tollat ragad, illetve bárkinek, aki szívesen forgatja a versesköteteket.”

***

Régóta, mondhatni, gyermekkorom óta foglalkoztat a versírás témaköre, de tudom, a verseket kedvelők, alkotók között ezzel nem vagyok egyedül.… Varázslatosnak éreztem, érzem a költészet világát.

Hamar elhatároztam, hogy költő, író leszek… jóval hamarabb, mint ahogy meg tudtam volna fogalmazni azt, hogy mi is pontosan a vers, a költészet, illetve kit nevezhetünk költőnek… mikor mondhatom magamról azt, hogy költő vagyok.

Az utóbbi kérdésre, ami arról szól, hogy mikor mondhatja magáról valaki azt, hogy költő, nem könnyű válaszolni. Az általam nagyrabecsült mesterem válasza egykor – a nyomtatott sajtó fénykorában – az volt, hogy akkor, ha már önállóan, bármilyen segítség nélkül publikál. Azóta sokat változott a helyzet, hiszen az Internet megjelenésével egyre több lehetőség tárul elénk arra, hogy másokkal is megosszuk a gondolatainkat, írásainkat. Egyre többen írunk verseket, egyre több az irodalmi oldal, ahol megjelenhetnek az alkotások.

Bizonyos szempontból nézve eldönthetnénk a kérdést mesterségbeli tudás alapján is, de azt hiszem, igaz és bizonyos esetekben láthatjuk is, hogy nem a technika teszi igazán verssé a verset, hanem a benne rejlő művészet, ami a lélekben rejlik, amit a lélek tükröz igazán a szavakon keresztül. Ugyanakkor lennie kell valaminek, ami megkülönbözteti a verset a prózától.

Mondhatnánk azt is, hogy az olvasók döntik el, hogy ki költő és ki nem, de akár azt is, hogy azok, akik igazán tanultak, járatosak a témában. Ahogy az igazság sokszínű, ezt a kérdést illetően is lehetnek eltérő vélemények. Az is elfogadható válasz lehetne, hogy az idő dönti el, azaz akkor nevezhetjük költőnek az alkotót, ha fennmaradnak a versei az örökkévalóság számára.

Ebben a könyvben megpróbálom egy kicsit körüljárni a témát; szeretnék megvilágítani néhány alapfogalmat, illetve szeretném bemutatni a versírás technikai oldalának legalapvetőbb lépéseit. Talán segít majd egy kicsit közelebb kerülni ahhoz a kérdéshez is, hogy ki mondhatja el magáról azt, hogy költő…

Zágonyi Mónika

A Költészetről egyszerűen című könyv elérhető itt:
http://undergroundbolt.hu/kolteszetrol-egyszeruen

Vélemény, hozzászólás?