• Verseim

    Tükör

    Mint akit űznek, úgy menekülnék Isten elől vagy csak teelőled… Csöndbe, titokba, homályba merülnék, csalfa románcba, buján, szeretőnek, s bár csak a Nappal csalna meg ajkam,